Red Team (Kırmızı Takım) ve Pentest (Sızma Testi) Hizmetleri

 

Günümüzde red team yaklaşımı ile saldırgan motivasyonu ve profili simüle edilerek kurum ve organizasyonlara güvenlik testi yapılmaktadır. Fiziksel ve sanal anlamda kuruma ait tüm istihbarat toplanarak sızma girişimi için bilgiler elde edilmekte ve kurum iç ağına sızılarak red team aktivitelerinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Aktiviteler gerçekleştirilirken gerçek bir senaryoda kurumun hangi anda hangi aksiyonu aldığının tespit edilebilmesi için sadece üst düzey yöneticilerin bilgisi dahilinde gerçekleştirilmelidir. Çeşitli senaryolarda kurumda mavi takım bilgilendirilerek karşılıklı etkileşim de beklenebilmektedir. Secure future red team testi kapsamında kuruma dair fiziksel istihbarat toplamakta, kurum çevresinden kablosuz ağa sızma testi gerçekleştirmekte ve kurum ağına sızma motivasyonu içinde çalışmaktadır. Kullanılan son teknoloji cihazlar ve yazılımlarla birlikte kalifiye personeliyle red team aktivitelerini gerçekleştirmektedir. Testler sonucunda kuruma rapor yazılarak zafiyetler ve kapatılma süreci hususunda bilgilendirme yapılmaktadır. 

Secure Future ofansif takımımızla, tecrübeli ekibimiz ile birlikte kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin en büyük kurumlarına Zaafiyet Taraması, Sızma Testi (Pentest), Red Team Hizmeti ve Sürekli Sızma Testi (Continous Pentest) hizmetleri sunuyoruz.

İsterseniz bir bütün halinde isterseniz ayrı ayrı aşağıdaki sızma testi türlerini ekibimizden talep edebilirsiniz.

  • Web Uygulama Sızma Testi
  • Mobil Uygulama Sızma Testi
  • Dış Ağ Sızma Testi
  • İç Ağ Sızma Testi
  • DDOS hizmeti
  • Sosyal Mühendislik Testi
  • Kablosuz Ağ (Wi-fi) Sızma Testi