Veri Sınıflandırma Yönetimi Ve Güvenliği

Kişisel Verileri Koruma Kanunu, B.D.K.K. ve PCI gibi regülasyonlara uyum ve kurumların kendi iç tüzükleri doğrultusunda kritik verilerin; hatalı kullanımlara, dışardan gelecek saldırılara, bilinçli olarak içeriden yapılan veri sızıntılara karşı korumaları gerekmektedir.

Veri hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak yani ister dosya sunucusu ortamlarında (.docx, .xlsx, .pdf, .ppt vb.) isterse de veri tabanlarında saklasın, önem derecesi, kimlerin erişmeye yetkili olduğu, erişim yetkisi dahilinde neler yapıldığı, anormal bir kullanım olup olmadığını sürekli izlenmesi ve gerektiğinde otomatik engelleme yapılmalıdır.  

Secure Future sunduğu danışmanlık ve çözümler ile birlikte kurumların hem regülasyonlara uyum süreçlerinde destek olmaktadır hem de verinin doğumundan ölümüne kadarki tüm süreci kontrol altına alınmaktadır.

Secure Future; Imperva, Symantec ve Microsoft’un Türkiye’deki lider iş ortağı olarak birçok başarılı projeye imza atmıştır.