Altyapı Yönetim Hizmetleri

Kurumların altyapıları gün geçtikçe karmaşıklaşmakta ve hayatın dijitalleşmesiyle birlikte günden güne önemini artırmaktadır. Secure Future uzman mühendisleri ile en kritik sistemlerinizin yönetimi konusunda destek alabilirsiniz.

 • Sanallaştırma yönetimi
  • Sanallaştırma ortamlarının planlanması, kurulumu (Microsoft Hyper-V, Vmware)
  • Sanallaştırma platformlarının yönetimi
  • Sanallaştırma ortamlarının düzenli kontrol
  • Sanal makine kurulumu, konfigürasyonu vb yönetim hizmetlerinin sağlanması

 • Sunucu sistemleri yönetimi 
  • Windows, Linux sunucularının kurulumu
  • Sunucuların düzenli kontrolleri, güncellemelerinin yapılması
  • Sunucu performans & sorun giderme işlemlerinin yapılmas
  • Sunucu İzleme
  • Kullanıcı Yönetimi Hizmetleri
  • Sunucu Sistemlerinin Yedeklenmesi
  • Sunucu Kaynak Kullanımı Ölçümü ve Trend Analizi
  • Sunucu Sistemlerinin Yamalanması
  • Sunucu Sistemleri Güvenliği
  • Dosya Sunucuları ve Yazdırma Sistemi
  • Mesajlaşma Sistemi Yönetimi


 • Datacenter yönetimi
  • Veri Merkezinin işletimi ve bakımı.
  • Veri Merkezi içerisinde yer alan makinelerin korunması için gerekli olan fiziksel güvenlik standartlarının sağlanması.
  • Veri Merkezini destekleyen elektrik altyapısının, kesintisiz güç kaynağı sistemlerinin ve soğutma sistemlerinin izlenmesi.
  • İzleme işlemleri gerçekleştirilmesi ve uyarı durumunda Hizmet Seviyelerini karşılamak üzere ve İşletim Dokümanında belirtildiği şekilde önlemler alınması.
  • Veri Merkezinde oluşabilecek kesintilerin Müşteri’ye bildirilmesi.
  • Sistemlerin bakımının Müşteri’nin iş akışını en az etkileyecek şekilde planlanması.