Secure Future

KVKK Teknoloji Mimarı Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

KVKK Teknoloji Mimari Danışmanlığı


Türkiye ve Dünya’da regülasyonlar (KVKK, GDPR, PCI-DSS, BDDK vb.) kurumların verilerinin güvence altına alınması için birçok kriter belirlemiştir. Bu kriterler sistemlerin güvenliğinin sağlanmasında olduğu gibi bu regülasyonlara uyumsuzluk halinde yaşanabilecek cezai yaptırımlarla karşılaşma riski içerdiğinden kurumlar için kritik önem taşımaktadır.


Secure Future sistem & güvenlik danışmanları sektörden gelen tecrübeleri ve proje deneyimleri sayesinde bir kurumun KVKK, BDDK vb. regülasyonlarda hangi güvenlik önlemlerini almaları gerektiği konusunda derin bilgi ve beceriye sahipler.

Bu sayede kurumların KVKK vb. süreçlerde hukuki & idari süreçlerinin akabinde yapılacak teknolojik yatırımların kritiklik seviyesine göre hangi sırayla nasıl bir mimaride konumlandırılması gerektiği konusunda danışmanlık hizmetleri Secure Future güvenlik ekibi tarafından sağlanmaktadır.

Mimarinin ana hatlarının oluşturulması sonrası, güvenlik kurallarının belirlenmesi, uygulanması, false-positive alarmların temizlenmesi gibi teknik ekiplerin işlerini kolaylaştıracak operasyonlarla KVKK regülasyonuna uyum sürecinin en başından sonuna kadar iş ortaklığı alternatifi sağlamaktadır.

Türkiye ve Dünya’da regülasyonlar (KVKK, GDPR, PCI-DSS, BDDK vb.) kurumların verilerinin güvence altına alınması için birçok kriter belirlemiştir. Bu kriterler sistemlerin güvenliğinin sağlanmasında olduğu gibi bu regülasyonlara uyumsuzluk halinde yaşanabilecek cezai yaptırımlarla karşılaşma riski içerdiğinden kurumlar için kritik önem taşımaktadır.


Secure Future sistem & güvenlik danışmanları sektörden gelen tecrübeleri ve proje deneyimleri sayesinde bir kurumun KVKK, BDDK vb. regülasyonlarda hangi güvenlik önlemlerini almaları gerektiği konusunda derin bilgi ve beceriye sahipler.

Bu sayede kurumların KVKK vb. süreçlerde hukuki & idari süreçlerinin akabinde yapılacak teknolojik yatırımların kritiklik seviyesine göre hangi sırayla nasıl bir mimaride konumlandırılması gerektiği konusunda danışmanlık hizmetleri Secure Future güvenlik ekibi tarafından sağlanmaktadır.

Mimarinin ana hatlarının oluşturulması sonrası, güvenlik kurallarının belirlenmesi, uygulanması, false-positive alarmların temizlenmesi gibi teknik ekiplerin işlerini kolaylaştıracak operasyonlarla KVKK regülasyonuna uyum sürecinin en başından sonuna kadar iş ortaklığı alternatifi sağlamaktadır.