Secure Future

Açık Kaynak Kod Analizi

Çözümlerimiz

Günümüz teknolojisinde neredeyse bütün atakların uygulama seviyesindeki zafiyetlerden kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Uygulamanın güvenliğini sağlamanın en kritik yollarından birisi de Kaynak Kod Analizinin yapılmasını sağlamaktır. Uygulamayı oluşturan temel taşları olan kaynak kodlarında unutulabilecek bir zafiyet büyük güvenlik ihlallerini beraberinde getirebilir. Bu yüzden Kaynak Kod Analizi ürünleri ve/veya hizmeti ekibimiz tarafından özellikle tavsiye edilmektedir.

 

Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar gösteriyor ki, yazılım geliştiricilerin bir ürün ortaya çıkarırken kullandığı açık kaynak (open source) kod parçacıkları/kütüphanelerin toplam proje içindeki oranı 60-80 arasında. Yani kullanılan kaynak kod analizi ürünleri çok kritik işler yapmalarına rağmen ürünün görece küçük bir kısmının güvenliğini test edebiliyor.


Dünyanın en önde gelen açık kaynak kod güvenliği (open source security) ürünlerinden Whitesource ile birlikte yürüttüğümüz iş birlikteliği sayesinde:

Kodunuzun içinde bulunan Open Source kütüphanelerin envanterine

Bu Open Source kütüphanelerde bulunan zafiyetlere

Var olan zafiyetleri sizin kodunuzda kullanıp kullanmadığınız bilgisine

Bu güvenlik açıklarını kapatmak için çözüm önerilerine

Açık kaynak lisanslardan doğabilecek sorunların bilgisine


Sahip olabilir ve bu konularda yazılımınızı ve uygulamanızı daha güvenli bir hale taşıyabilirsiniz.