Secure Future

Ağ Tehdit Keşfi ve Engellemesi (NDR)

Çözümlerimiz

Ağ Tehdit Keşfi ve Engellemesi (NDR - Network Detection and Response), bir ağdaki olağandışı, şüpheli veya tehdit edici etkinlikleri tespit etmek ve gerektiğinde müdahale etmek için kullanılan bir siber güvenlik yaklaşımıdır. NDR, ağ trafiğinin derinlemesine analizini yaparak siber tehditleri erken tespit etme ve hızla yanıt verme yeteneği sağlar.

 

NDR'nin temel bileşenleri ve faydaları aşağıdaki gibidir:

 

Derinlemesine Trafik Analizi: NDR, ağ trafiğini sürekli izler ve analiz eder. Hem gelen hem de giden trafiği inceleyerek normal ağ davranışını ve bu davranıştan sapmaları tanımlar. Bu, ağda meydana gelen anormal olayların erken tespit edilmesine yardımcı olur.


Davranış Tabanlı Algılama: Geleneksel imza tabanlı tehdit tespit sistemlerinin aksine, NDR, davranışsal analize odaklanır. Bu, ağdaki kullanıcı ve sistem davranışını izleyerek olağandışı faaliyetleri ortaya çıkarır. Davranış tabanlı algılama, daha önce görülmemiş tehditleri tespit etmede etkilidir.


Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Kullanımı: NDR sistemleri, büyük miktarda ağ trafiği verisini analiz etmek ve karmaşık tehditleri tespit etmek için makine öğrenimi ve yapay zeka tekniklerinden yararlanır. Bu, sistemin tehditleri daha hızlı ve hassas bir şekilde tespit etmesini sağlar.


Gerçek Zamanlı İzleme ve Uyarılar: NDR, gerçek zamanlı olarak ağ trafiğini izler ve şüpheli etkinlikler tespit edildiğinde otomatik olarak uyarılar gönderir. Bu, güvenlik ekiplerinin tehditlere hızlıca yanıt vermesini ve olası hasarı önlemesini sağlar.


Tehdit Yanıt Yeteneği: NDR, sadece tehditleri tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda bu tehditlere yanıt verme kapasitesi de sunar. Tehditlerin izole edilmesi, saldırıların hafifletilmesi veya şüpheli trafiğin engellenmesi gibi işlemleri içerebilir.


Uyumluluk ve Adli Analiz: NDR, ağdaki olayların kapsamlı bir şekilde izlenmesini ve kaydedilmesini sağlar. Bu, olaylara yanıt verirken veya yasal uyumluluk için kanıt toplarken kritiktir. Aynı zamanda adli analiz için de değerli veriler sunar.


Entegrasyon ve Uyumluluk: NDR sistemleri, genellikle diğer güvenlik araçları ve sistemleri ile entegre edilebilir. Bu, uç nokta güvenliği, güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) gibi diğer güvenlik sistemleriyle işbirliği yaparak daha kapsamlı bir güvenlik stratejisi oluşturur.


Ağ Tehdit Keşfi ve Engellemesi (NDR), ağ güvenliği konusunda karmaşık tehditleri erken tespit etmeye ve etkin bir şekilde yanıt vermeye odaklanan bir yaklaşım sunar. Gerçek zamanlı izleme, davranış tabanlı algılama ve makine öğrenimi gibi unsurlar sayesinde, NDR, geleneksel tehdit tespit yöntemlerini tamamlayarak ağ güvenliğini artırır.