Secure Future

Dosya Güvenliği

Çözümlerimiz

Veri güvenliğinde dosya güvenliği, hassas verilerin korunmasını amaçlayan bir güvenlik yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, özellikle elektronik dosyaların güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Dosya güvenliği, aşağıdaki temel bileşenleri içerir:


Şifreleme: Dosyaların şifrelenmesi, verilerin izinsiz erişime karşı korunmasına yardımcı olur. Şifrelenmiş dosyaların sadece doğru kimlik doğrulaması yapıldığında erişilebilmesi sağlanır.


Erişim Kontrolleri: Dosya güvenliği, kullanıcıların ve işlemlerin dosyalara erişimini sınırlamak için erişim denetimleri sağlar. Bu, sadece yetkilendirilmiş kişilerin dosyalara erişebilmesini sağlar.


İzleme ve Denetim: Dosya güvenliği çözümleri, dosyalara yapılan erişimleri kaydedebilir ve izleyebilir. Bu sayede herhangi bir güvenlik ihlali durumunda bu olayları inceleyerek sorumluları tespit etmek mümkün olur.


Kimlik Doğrulama: Dosya güvenliği, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için çeşitli yöntemler kullanır. Bu, yalnızca yetkilendirilmiş kişilerin dosyalara erişebilmesini sağlar.


Veri Kaybı Önleme: Dosya güvenliği, veri sızıntılarını ve kayıplarını engellemek için önlemler içerir. Verilerin izinsiz bir şekilde dışarıya çıkmasını veya kaybolmasını engellemeye yardımcı olur.


Anti-Malware ve Tehdit Algılama: Dosya güvenliği, kötü amaçlı yazılımlara ve tehditlere karşı koruma sağlar. Dosyaların taranması ve tehlikeli içeriklerin tespit edilmesi bu işlemin bir parçasıdır.


Yedekleme ve Kurtarma: Dosya güvenliği, veri kaybı durumunda yedekleme ve kurtarma işlemlerini kolaylaştırır.


Dosya güvenliği, hem bireylerin hem de kuruluşların hassas verilerini korumalarına yardımcı olur. Özellikle kurumsal düzeyde, müşteri bilgileri, finansal veriler, fikri mülkiyet ve diğer kritik bilgilerin güvenliğini sağlamak için dosya güvenliği çözümleri yaygın olarak kullanılır.