Secure Future

Hassas Veri Keşfi

Çözümlerimiz

Hassas verileri veya dosyaları güvende tutmak ve güvenli bir şekilde paylaşmak için kullanılan bir dizi önlem ve yöntemi içeren bir işlemi ifade eder. Bu hem bireylerin hem de organizasyonların siber güvenliklerini artırmak ve verilerini yetkisiz erişimden korumak amacıyla uyguladığı bir güvenlik pratiğidir.