Secure Future

Segmentasyon

Çözümlerimiz

Bir ağın parçalara veya "segmentlere" bölünmesi, bu segmentlerin ayrı ayrı yönetilmesi ve güvence altına alınması işlemidir. Ağın güvenliğini artırmak ve siber saldırıların yayılmasını sınırlamak amacıyla kullanılır. Ağ güvenliği segmentasyonunun temel amacı, saldırının bir bölgeden veya ağ bileşeninden bir diğerine yayılmasını önlemektir.

 

Ağ güvenliği segmentasyonu aşağıdakileri içerir:

 

Ağın Bölünmesi: Ağ güvenliği segmentasyonu, ağı mantıksal veya fiziksel olarak farklı parçalara böler. Bu parçalar, örneğin bir şirketin iç ağı, veri merkezi ağı, misafir ağı ve yönetim ağı gibi farklı işlevlere veya kullanıcılara hizmet edebilir.

 

Erişim Kontrolleri: Her segment, kendi erişim denetimleri ve politikalarına sahiptir. Bu, kullanıcıların yalnızca belirli kaynaklara erişmelerine izin verir. Yetkilendirme ve kimlik doğrulama ile sağlanır.

 

Trafik İzolasyonu: Her segment, diğer segmentlerden izole edilir. Bu, bir saldırının bir segmentte başladığında diğer segmentlere yayılmasını engeller.

 

Güvenlik Duvarları ve İzleme: Segmentler arasına güvenlik duvarları eklenir ve ağ trafiği izlenir. Güvenlik duvarları, segmentler arasındaki trafiği denetler ve zararlı trafiği engeller.

 

Veri ve Uygulama Segmentasyonu: Veri ve uygulamalar da farklı segmentlere ayrılabilir. Hassas veriler, yalnızca belirli kullanıcılar veya uygulamalar tarafından erişilebilir hale getirilebilir.

 

Ağ güvenliği segmentasyonu, organizasyonların iç ağlarını ve kaynaklarını korumak için önemli bir stratejidir. Saldırıların yayılmasını sınırlayarak, saldırıların geniş bir ağı etkilemesini engeller ve ağ güvenliğini artırır. Bu ayrıca içeriden veya dışarıdan gelen tehditlere karşı daha etkili bir savunma sağlar.