Secure Future

Veri Kaybını Önleme, DLP

Çözümlerimiz

Organizasyonların hassas verilerinin yetkisiz erişim, kayıp veya sızıntılarına karşı korunmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir güvenlik yaklaşımı ve teknoloji setidir. DLP, hassas verilerin kontrol altında tutulmasını, izlenmesini ve gerektiğinde korunmasını sağlar. Temel olarak, organizasyonların hem içeriden hem de dışarıdan gelen tehditlere karşı verilerini korumalarına yardımcı olur. DLP'nin temel bileşenleri ve işlevleri aşağıdakiler olabilmektedir;

 

Veri Sınıflandırma: DLP, verileri hassas, gizli veya genel olarak sınıflandırabilir. Bu sınıflandırmalar, hangi verilerin daha fazla koruma gerektirdiğini belirlemeye yardımcı olur.

 

Veri İzleme ve Denetleme: DLP çözümleri, organizasyonun ağlarını, depolama sistemlerini ve iletişimleri izler ve potansiyel veri sızıntıları veya güvenlik ihlallerini tespit etmek için tanımlanan politikalara göre tarar. Örneğin, hassas verilerin e-posta eklerinde veya USB sürücülerde taşınmasını izleyebilir.

 

Politika Yönetimi: DLP, organizasyonların politikalarını ve kural setlerini oluşturmalarına olanak tanır. Bu politikalar, hangi verilerin nasıl işleneceği, paylaşılacağı veya saklanacağına dair yönergeleri içerir.

 

Koruma ve Engellemeler: DLP, hassas verilerin yetkisiz erişimi veya paylaşımını önlemek için önleyici önlemler sunar. Bu, verilerin şifrelenmesi, aktarımın engellenmesi veya veri kaybını önlemek için politikalara uymayan işlemlerin durdurulması gibi önlemleri içerebilir.


İhlal Bildirimi ve Tepkisi: DLP sistemleri veri ihlali veya güvenlik ihlali durumlarında otomatik bildirimler sağlayabilir. Ayrıca, olası ihlalleri soruşturmak ve bu tür olaylara hızlı bir şekilde yanıt vermek için veri toplayabilirler.

 

Eğitim ve Farkındalık: DLP aynı zamanda kullanıcıları ve personeli eğitme ve farkındalık yaratma amacıyla kullanılır. Kullanıcıların hassas verileri nasıl koruyacaklarını anlamalarına yardımcı olur.

 

DLP, hassas verilerin korunmasına ve organizasyonların uyumluluk gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur. Özellikle finans, sağlık, hükümet ve diğer düzenlenmiş sektörlerde kullanılan DLP, veri güvenliği konusunda kritik bir rol oynar.