Secure Future

Veri Tabanı Güvenliği

Çözümlerimiz

Bir organizasyonun veri tabanlarını ve veri depolama sistemlerini korumak, felaket durumlarına hazırlanmak ve veri kaybını önlemek amacıyla gerçekleştirilen bir işlemdir. IT altyapısı içerisindeki veri tabanları, organizasyonların iş sürekliliği için kritik verileri barındırdığı için bu verilerin kaybı veya zarar görmesi ciddi sonuçlar doğurabilir. IT altyapısındaki veri tabanı yedeklemenin temel kavramları:

 

Yedekleme İşlemi: Veri tabanı yedekleme işlemi, verilerin belirli aralıklarla yedekleme dosyalarına kopyalanmasını içerir. Bu kopyalar, veri tabanının mevcut durumunun bir görüntüsüdür.

 

Tam Yedekleme ve Artık Yedekleme: Veri tabanı yedeklemesi, tam yedekleme ve artık (incremental) yedekleme olmak üzere iki temel türe ayrılır. Tam yedekleme, veri tabanının tümünün yedeklenmesini içerirken, artık yedekleme sadece son tam yedekleme sonrasındaki değişiklikleri içerir.

 

Yedekleme Stratejisi: Bir organizasyon, ne sıklıkla yedekleme yapılacağına, hangi tür yedeklemelerin kullanılacağına ve yedekleme dosyalarının ne kadar süreyle saklanacağına dair bir yedekleme stratejisi geliştirmelidir. Bu strateji, iş ihtiyaçları ve veri koruma gereksinimlerine uygun olarak ayarlanmalıdır.

 

Yedekleme Depolama: Yedekleme dosyaları güvenli bir şekilde saklanmalıdır. Bu, felaket durumlarında verilere erişim sağlayacak bir yedekleme depolama alanının oluşturulmasını ve yönetilmesini içerir.

 

Geri Yükleme ve Kurtarma: Veri kaybı, felaket durumları veya hatalı işlemler gibi durumlarda yedekleme dosyaları kullanılarak veri tabanının geri yüklenmesi ve iş sürekliliği sağlanabilir.

 

Test ve Doğrulama: Yedekleme dosyaları düzenli olarak test edilmeli ve doğrulanmalıdır. Bu, yedeklemelerin işlevselliğini ve geri yükleme süreçlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar.

 

Güvenlik: Yedekleme dosyaları güvence altına alınmalıdır. Bu dosyaların erişime karşı korunması ve yetkisiz kişilerin erişimine karşı güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 

Veri tabanı yedekleme işlemi, organizasyonların verilerini korumak ve iş sürekliliğini sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Felaket durumlarında veya veri kaybı durumlarında, yedeklemeler verilerin hızlı bir şekilde geri yüklenmesini ve organizasyonun normal iş sürekliliğini sürdürmesini sağlar. Bu nedenle organizasyonlar, düzenli olarak veri tabanı yedeklemesi yapmalı ve bu yedeklemeleri güvenli bir şekilde saklamalıdır.