Secure Future

Ağ Erişim Güvenliği (NAC)

Çözümlerimiz

Ağ Erişim Güvenliği, bir bilgisayar ağına erişimi kontrol etmek, yetkisiz girişleri önlemek ve ağ kaynaklarını korumak için kullanılan bir dizi politika, prosedür ve teknolojiyi içerir. Bu güvenlik yaklaşımı, ağda bulunan verilerin ve cihazların güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir ve siber tehditlere karşı savunma hattının bir parçasını oluşturur.

 

Ağ erişim güvenliği, şu temel bileşenlerden oluşur:

 

Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Ağ erişim güvenliğinin temelinde, kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve sadece yetkilendirilmiş kişilerin ağa erişmesine izin vermek yer alır. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) gibi teknolojiler kullanılarak, güvenlik seviyeleri artırılabilir.


Erişim Kontrol Politikaları: Erişim kontrolü, hangi kullanıcıların hangi kaynaklara ve verilere erişebileceğini belirlemek için kullanılır. Bu politikalar, kullanıcıların rollerine, konumlarına, cihaz türlerine ve diğer faktörlere göre düzenlenebilir.


Ağ Segmentasyonu: Ağ erişim güvenliğini artırmak için, ağın farklı bölümlere ayrılmasıdır. Segmentasyon, saldırıların yayılmasını engeller ve hassas verilere erişimi sınırlar. Sanal yerel alan ağları (VLAN'lar) ve ağ mikrosegmentasyonu bu amaçla kullanılır.


Güvenlik Duvarları ve IPS/IDS: Güvenlik duvarları, ağ trafiğini izler ve tehlikeli veya yetkisiz aktiviteleri engeller. Saldırı önleme sistemleri (IPS) ve saldırı algılama sistemleri (IDS), ağda meydana gelebilecek saldırıları ve anormal davranışları tespit ederek güvenliği artırır.


Şifreleme ve Güvenli İletişim: Şifreleme, ağda iletilen verilerin güvenliğini sağlamak için kullanılır. Sanal özel ağlar (VPN'ler) ve güvenli taşıma katmanı güvenliği (TLS) gibi teknolojiler, ağ trafiğini şifreleyerek veri hırsızlığını önler.


Ağ Erişim Güvenliği, modern işletmeler ve kuruluşlar için hayati öneme sahiptir. İyi uygulanmış bir ağ erişim güvenliği stratejisi, veri ihlallerini, yetkisiz erişimleri ve siber saldırıları önleyerek ağın bütünlüğünü ve güvenliğini korur. Ayrıca, yasal ve uyumluluk gerekliliklerini karşılamaya da yardımcı olur.