Secure Future

Ağ Paket Dağıtım (Packet Brokers)

Çözümlerimiz

Ağ Paket Dağıtım (Packet Brokers), ağ trafiğini izlemek ve analiz etmek için kullanılan bir ağ cihazıdır. Bu cihazlar, ağdan gelen veri paketlerini toplar, süzgeçten geçirir ve farklı analiz veya izleme araçlarına dağıtarak ağın performansını ve güvenliğini artırmaya yardımcı olur. Ağ Paket Dağıtıcıları, ağ yöneticileri ve güvenlik ekipleri için kritik öneme sahiptir, çünkü ağdaki trafiği izlemek ve analiz etmek için merkezi bir platform sunar.

 

Ağ Paket Dağıtımının başlıca işlevleri şunlardır:

 

Trafik Toplama ve Kopyalama: Paket dağıtıcılar, ağ trafiğini fiziksel bağlantılar veya ağ anahtarlarının kopyalama (port mirroring) özelliği aracılığıyla toplar. Toplanan trafik, farklı analiz ve izleme araçlarına iletilmek üzere kopyalanır.


Trafik Filtreleme ve Yönlendirme: Paket dağıtıcılar, belirli kriterlere dayalı olarak ağ trafiğini süzgeçten geçirir ve filtreler. Bu kriterler, protokol türleri, IP adresleri, port numaraları ve diğer parametreleri içerebilir. Filtrelenmiş trafik, uygun analiz veya izleme araçlarına yönlendirilir.


Yük Dengeleme ve Trafik Dağıtımı: Ağ Paket Dağıtıcıları, trafiği birden fazla izleme veya analiz aracına eşit bir şekilde dağıtarak yük dengelemesi sağlar. Bu, trafiğin farklı sistemler arasında dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlar ve tek bir noktada aşırı yüklenmeyi önler.


Trafik Manipülasyonu ve Şifreleme Kaldırma: Bazı paket dağıtıcılar, trafiği manipüle ederek hassas verileri maskeleyebilir veya şifrelenmiş trafiğin şifresini çözebilir. Bu özellikler, güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerine uygun olarak kullanılabilir.


Ağ Paket Dağıtıcıları, ağ güvenliği ve performans analizi için değerli bir araçtır. Güvenlik olaylarını izlemek, ağ sorunlarını tespit etmek ve uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için kritik bir rol oynarlar. Paket dağıtıcılar, büyük ağların ve veri merkezlerinin karmaşık trafiğini yönetmeye yardımcı olarak, güvenilir ve güvenli bir ağ ortamı sağlar.