Secure Future

Bulut

Çözümlerimiz

Bulut bilişim, veri depolama, sunucu yönetimi, yazılım ve hizmetlerin internet üzerinden uzaktan erişilebilir hale getirilmesini sağlayan bir teknoloji altyapısıdır.


Bulut bilişimde siber güvenlik, kritik bir öneme sahiptir çünkü veri ve hizmetler fiziksel olarak yerel bir ortamda değil, çevrimiçi bir ortamda bulunur. Bu da verilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği gibi konularda ek riskler ve tehditler getirir.


Bulut siber güvenliğinin önemli unsurları şunlardır:  • Veri Şifreleme: Bulutta depolanan verilerin korunması için şifreleme kullanılır. Hem veri aktarımı sırasında hem de bulutta depolama sırasında verilerin şifrelenmesi, yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olur.  • Erişim Kontrolleri: Güçlü kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları, yalnızca yetkili kişilerin bulut hizmetlerine erişebilmesini sağlar.  • Ağ Güvenliği: Güvenlik duvarları, izinsiz giriş tespit ve önleme sistemleri, bulut tabanlı altyapının siber tehditlerden korunmasına yardımcı olur.  • Güvenlik İzleme ve Olay Tepkisi: Bulut sağlayıcıları ve kullanıcıları, potansiyel güvenlik olaylarını tespit etmek ve hızlı bir şekilde yanıt vermek için sürekli izleme ve güvenlik analizleri yaparlar.