Secure Future

Depolama

Çözümlerimiz

Bilgisayar sistemlerinin ve ağların veri depolama gereksinimlerini karşılamak için kullanılan donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir kavramdır. Depolama, bilgilerin saklanması, yönetilmesi ve gerektiğinde erişilmesi için kullanılır. IT altyapı depolama, büyük veri merkezleri, sunucular, ağlar ve diğer bilişim sistemlerinin veri saklama ihtiyaçlarını ele alır. 


IT altyapı depolamanın anahtar unsurları:

 

Depolama Donanımı: Depolama, sabit disk sürücüleri (HDD), katı hal sürücüleri (SSD), depolama alanı ağ geçidi (SAN) ve ağ depolama cihazları gibi donanım bileşenlerini içerir. Bu cihazlar, verilerin fiziksel olarak saklandığı yerlerdir.

 

Depolama Yazılımı: Depolama yazılımı, verilerin yönetilmesi, depolanması, yedeklenmesi ve korunması için kullanılır. Bu yazılımlar, veri yönetimi, erişim kontrolü, yedekleme ve felaket kurtarma gibi işlevselliği sağlar.

 

Veri Yedekleme ve Kurtarma: Depolama altyapısı, verilerin yedeklenmesi ve felaket kurtarma için kullanılır. Yedekleme, verilerin kaybolmasını veya hasar görmesini önlerken, felaket kurtarma, verilere erişimi yeniden sağlama süreçlerini içerir.

 

Depolama Alanı Ağı (SAN): Depolama alanı ağı, verilerin yüksek hızda ve güvenilir bir şekilde aktarılması için kullanılır. SAN, sunucular ve depolama cihazları arasında veri iletişimi sağlar.

 

Veri Saklama Politiği: Her organizasyon, verilerin nasıl saklanacağını, ne kadar süreyle saklanacağını ve hangi verilerin silineceğini belirlemek için bir veri saklama politikası oluşturmalıdır. Bu politika, yasal gereksinimlere ve iş gereksinimlerine uygun olmalıdır.