Secure Future

Dosya

Çözümlerimiz

Dosya, verilerin saklanması, düzenlenmesi ve paylaşılması için kullanılan temel bir birimdir. Bilgisayar dünyasında dosyalar, çeşitli biçimlerde olabilir ve içerikleri metin, resim, ses, video veya başka türde bilgi barındırabilir. Dosyalar, genellikle bir isim ve uzantı ile tanımlanır; uzantı, dosyanın türünü ve hangi programlarla açılabileceğini belirtir. Örneğin, ".txt" uzantılı bir dosya metin dosyası iken, ".jpg" uzantılı bir dosya resim dosyasıdır.


Dosyalar, depolama cihazlarında (sabit diskler, SSD'ler, USB bellekler gibi) saklanır ve kullanıcılar veya programlar tarafından erişilebilir. Bir dosya, bir belge, bir fotoğraf, bir ses kaydı, bir video dosyası, bir yazılım kodu, bir elektronik tablo veya başka herhangi bir dijital bilgi türünü içerebilir. Dosyalar, bilgisayar sistemlerinde düzenleme, kopyalama, taşıma ve silme gibi işlemlerle yönetilir. Ayrıca, dosyalar, güvenlik amacıyla şifrelenebilir veya başkalarıyla paylaşım için bulut depolama servislerine yüklenebilir.