Secure Future

EKS ve SCADA Güvenliği

Çözümlerimiz

EKS (Endüstriyel Kontrol Sistemleri) ve SCADA (Denetleyici Kontrol ve Veri Toplama) sistemleri, endüstriyel süreçlerin ve kritik altyapıların yönetimi için kullanılan teknolojilerdir. Elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri, petrol ve gaz hatları, üretim tesisleri gibi kritik sektörlerde yaygın olarak kullanılırlar. EKS ve SCADA güvenliği, bu sistemleri siber saldırılardan ve diğer tehditlerden korumak için hayati önem taşır, çünkü bu tür saldırılar büyük ölçekte kesintilere ve zarara neden olabilir.

 

EKS ve SCADA Güvenliği'nin başlıca unsurları şunlardır:

 

Ağ İzolasyonu ve Segmentasyonu: EKS ve SCADA sistemlerinin genel ağlardan izole edilmesi, güvenliği artırır. Ağ segmentasyonu, sistemlerin farklı güvenlik seviyelerinde çalışmasını sağlar ve tehditlerin yayılmasını önler.


Erişim Kontrolü ve Kimlik Doğrulama: Sadece yetkilendirilmiş personelin bu sistemlere erişmesine izin vermek için katı erişim kontrol politikaları uygulanmalıdır. Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC), erişim güvenliğini artırır.


Güvenlik Duvarları ve IDS/IPS: Güvenlik duvarları, EKS ve SCADA sistemlerini izinsiz erişimden korur. Saldırı algılama ve önleme sistemleri (IDS/IPS), anormal etkinlikleri izler ve potansiyel saldırıları engeller.


İzleme ve Günlük Kaydı: EKS ve SCADA sistemlerinin sürekli izlenmesi, anormal davranışların tespit edilmesine yardımcı olur. Güvenlik olaylarını incelemek için kapsamlı günlük kayıtları tutulmalıdır.


Yama Yönetimi ve Güvenlik Güncellemeleri: EKS ve SCADA sistemlerindeki güvenlik açıklarını düzeltmek için düzenli olarak güvenlik güncellemeleri ve yamalar uygulanmalıdır. Bu, siber tehditlere karşı savunmayı güçlendirir.


Eğitim ve Farkındalık: EKS ve SCADA sistemlerini yöneten personelin güvenlik konularında eğitilmesi ve farkındalığının artırılması önemlidir. Güvenlik kurallarına uymak, insan hatalarından kaynaklanan riskleri azaltır.


Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği: EKS ve SCADA sistemlerinde meydana gelebilecek kesintilere karşı felaket kurtarma ve iş sürekliliği planları oluşturulmalıdır. Bu, kritik hizmetlerin hızlı bir şekilde geri yüklenmesini sağlar.


EKS ve SCADA Güvenliği, kritik altyapıların güvenliğini sağlamak için önemlidir. Siber tehditlerin artmasıyla birlikte, endüstriyel kontrol sistemlerini korumak için kapsamlı ve proaktif bir güvenlik yaklaşımı gereklidir. Bu güvenlik önlemleri, kritik altyapıların güvenli, güvenilir ve kesintisiz çalışmasını sağlamak için gereklidir.