Secure Future

İş Sürekliliği Felaket Kurtarma

Çözümlerimiz

Secure Future içerisinde bu alana odaklanmış Store Future ekibi olarak birçok projeye imza atmış ekip arkadaşlarımızla şirketlerin İş Sürekliliği (BC) ve Felaket Kurtarma (DR) planlarının hazırlanmasında yardımcı oluyoruz. Geçmiş tecrübemizi müşterilerimizle paylaşarak bu konudaki ihtiyaçları ortaya koyup, şirketlere en uygun İş sürekliliği veya Felaket kurtarma senaryolarını oluşturmakta yol gösteriyoruz.


Business Continuity ve Disaster Recovery konularında gelişmiş ürün bilgimiz ve tecrübemizle:


• Sistemlerin süreklilik (High Availability) perspektifinden analizi

• Kritik verilerin korunması

• Yedekleme planlarının oluşturulması & uygulanması

• Uygun yedekleme ve replikasyon donanımlarının kararlaştırılması ve çalışır hale getirilmesi

• Felaket Kurtarma Merkezi (Disaster Recovery Center) sistemlerinin oluşturulması

• Aktif-Aktif & Aktif-Pasif veya 3 Veri Merkezi(3DC) gibi iş sürekliliği sistemlerinin planlanması ve uygulamaya geçilmesi

• Felaket Kurtarma testleri

• Tüm yedekleme ve iş sürekliliği işlerinin yönetilmesi


gibi konularda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.